XI. El acta de la asamblea constitutiva;

1244

XI. El acta de la asamblea constitutiva;