XI. El acta de la asamblea constitutiva;

1326

XI. El acta de la asamblea constitutiva;